– Khi đã chọn được mẫu và thỏa thuận xong giá, sẽ thiết kế quà tặng theo ý tưởng hoặc đưa nội dung phác thảo lên Kỷ Niệm Chương để khách hàng xem trước. Sau khi khách hàng đồng ý với mẫu thiết kế mới tiến hành sản xuất.

– chỉ chấp nhận sản xuất khi khách hàng đã đặt cọc 30% giá trị với các đơn hàng trên 5.000.000đ, 50% với các đơn hàng dưới 5.000.000đ và thanh toán 100% cho các đơn hàng dưới 500.000đ.

– Thời gian gia công tham khảo:

– Kỷ niệm chương thủy tinh : Đơn hàng 10-30 cái : 2 ngày, đơn hàng 100 cái : 3-5 ngày, 1000 cái : 15 – 20 ngày – Kỷ niệm chương pha lê : Đơn hàng 10 – 30 cái : 4-5 ngày, đơn hàng 100 cái : 5-7 ngày, 1000 cái : 20 – 25 ngày